Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Izobraževalni center

Organiziranje in izvajanje različnih izobraževalnih programov in tečajev s področja prve in nujne medicinske pomoči ter reševalne službe za lastne potrebe in za potrebe zunanjih naročnikov.

Izvajanje licenčnih tečajev po programu International Trauma Life Support (Basic, Advanced, Pediatric, Military – v sodelovanju s Slovensko vojsko).

Izobraževalni center je registrirani izvajalec programa preverjanja in potrjevanja NPK zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Sodelujemo tudi pri svetovalnem postopku pridobivanja NPK zobozdravstveni asistent/zobozdravstvena asistentka in NPK ortopedski tehnolog.

Smo s strani Ministrstva za zdravje pooblaščeni izvajalec preverjanj znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

Izvajamo intenzivne tečaje priprave na preverjanje znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči za zdravstvene reševalce(ke) in diplomirane zdravstvenike ter diplomirane medicinske sestre.

Izvajamo 71- urne tečaje za certificirane prve posredovalce (npr. gasilci bolničarji).

Izvajamo tudi tečaje TPO z AED, ki sodijo pod obvezne vsebine za obnovo licenc na področju zdravstvene nege.

Izvajali smo tudi tečaje za usposabljanje dispečerjev za delo v v dispečerski službi zdravstva.

Izobraževalni center vodi Anton Posavec, mag. zdr. nege, drugi član stalne ekipe Izobraževalnega centra je Peter Napotnik, org.soc., ki skrbi za svetovanje in organizacijo izobraževanja in preverjanj na področju NPK zdravstveni reševalec / zdravstvena reševalka. Odgovoren je tudi za vse organizirane oglede v naši ustanovi.