Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Informatika

Informacijski sistem Reševalne postaje UKC Ljubljana

 

Informacijski sistem Reševalne postaje je del informacijskega sistema UKC Ljubljana, integriran v omrežje skupaj z ostalimi sistemi. V grobem sestoji iz strežniške infrastrukture, ki je z omrežno strojno in programsko opremo povezana z ostalimi sistemi in reševalnimi vozili na terenu. V podatkovnem centru Reševalne postaje se nahajajo fizični strežniki z virtualizacijo resursov, rezervni (cold spare) strežniki, NAS strežniki za varnostne kopije, mrežna strojna oprema ter nekatere rezervne računalniške komponente za manjša in sprotna popravila.

 

Vizija Reševalne postaje je popolna digitalizacija administrativnih delovnih procesov v reševalni službi, s ciljem enostavne , kvalitetne in natančne obdelave podatkov o intervencijah v realnem času. Že več kot 15 let, Reševalna postaja, skupaj z zunanjimi ponudniki strojne in programske opreme, intenzivno razvija informacijske rešitve za podporo delovnim procesom zaposlenih v reševalni službi. Reševalna vozila so opremljena s sodobno IKT strojno opremo visoke kakovosti, ki ponuja neprekinjeno delovanje na terenu v različnih vremenskih pogojih. Osrednja strojna oprema sestoji iz robustnih naprav za povezovanje v omrežja, vnos podatkov o intervenciji, komunikaciji, tiskanju poročil in posredovanju ključnih podatkov preko omrežja končnim lokacijam. Takšen način dela, omogoča hitro in enostavno administracijo na terenu ki pozitivno vpliva na potek zdravljenja pacientov v predbolnišničnem okolju in kasnejši hospitalizaciji. Za varen prenos in arhiviranje podatkov je poskrbljeno z virtualnim omrežjem, VPN povezavami, strežniško avtentikacijo, požarno pregrado, certifikati, močnimi gesli in usposabljanjem uporabnikov.

Najbolj pomembne informacijske rešitve s katerimi je Reševalna postaja v zadnjih letih postala referenčna točka za vse druge reševalne službe v državi so pošiljanje elektronskih poročil o reševalnem prevozu v centralno bazo in končne lokacije, branje kartic zdravstvenega zavarovanja na terenu, prenos podatkov iz drugih naprav kot so Life Pak 15 v PRP, elektronska primopredaja reševalnih vozil in medicinsko tehnične opreme, razvoj uporabe osebnih varnostnih kamer na terenu in prenos videa v realnem času ter uporaba video konferenčnih rešitev za podporo reševalnim ekipam s strani urgentnih zdravnikov.

Digitalizacija delovnih procesov ali posameznih aktivnosti je odvisna predvsem od finančne zmožnosti organizacije. Zaradi trenutnih globalnih razmer ki negativno vplivajo na trg in posledično na dinamiko nabave nove strojne in programske opreme, digitalizacija delovnih procesov je v primerjavi s prejšnjimi leti, nekoliko v zaostanku. Kljub temu, na Reševalni postaji si prizadevamo za kontinuirano dobavo nove računalniške in programske opreme za planirane projekte in inovacije. Uspelo nam je, zastarelo in neprimerno IT opremo v reševalnih vozilih, zamenjati s sodobno, robustno IT opremo, primerno za delo na terenu z visoko stopnjo avtonomije. Dobavljeni prenosniki in tablični računalniki znamke “Getac” sodijo v sam vrh kakovosti računalnikov ki se uporabljajo v zahtevnem okolju s temperaturnim razponom od – 51 do + 71 stopinj celzija.

Uporaba prenosnikov in tabličnih računalnikov znamke Getac v predbolnišničnem okolju – KLIK.

Elektronska poročila o reševalnem prevozu (v nadaljevanju E-PRP) so funkcionalno, vsebinsko in strokovno dodelana poročila ter usklajena z veljavno zakonodajo in obstoječo fizično obliko dokumenta. Kot del veljavne zdravstvene dokumentacije, dokument E-PRP se nahaja tudi v uradnem listu RS kar pomeni, da se vsebina dokumenta lahko spreminja le po predhodnem zakonskem postopku. E-PRP omogoča vrsto programskih funkcij med katerimi so prenos osnovnih podatkov iz dispečerskega centra zdravstva, branje kartic zdravstvenega zavarovanja in prenos podatkov iz ZZZS, prenos podatkov iz drugih naprav kot je EKG naprava Life Pak 15 ter druge uporabne funkcionalnosti ki uporabnikom omogočajo učinkovito administrativno obravnavo pacienta na terenu v realnem času.

Primopredaja je zelo pomemben delovni proces, s katerim reševalci zagotavljajo popolno opremljenost in tehnično brezhibnost reševalnih vozil. S primopredajo, ki vključuje tudi odpravljanje napak in dopolnitev manjkajoče opreme in potrošnega materiala, zaposleni v reševalni službi zmanjšujejo možnost neželenih komplikacij na terenu. Proces je popolnoma digitaliziran leta 2019 in se za primopredajo reševalnih vozil in medicinsko tehnične opreme, uporabljajo elektronski primopredajni obrazci, ki se po vnosu shranjujejo na strežnik, kar omogoča enostavno upravljanje. Skrb za okolje je eden od pomembnejših ciljev Reševalne postaje,  ki s podobnimi tehničnimi rešitvami, občutno zmanjša uporabo fizične dokumentacije ali pa je popolnoma nadomesti z elektronsko obliko. Od leta 2019 je s prenovo delovnega procesa primopredaje reševalnih vozil in opreme, oddano več kot 57.000 elektronskih primopredajnih obrazcev ki se hranijo na strežniku Reševalne postaje in so na voljo za različne obravnave kot je recimo statistika, reševanje odklonov ali le pripomoček ki postreže s potrebnimi podatki za prenovo drugih delovnih procesov.

Vzdrževanje informacijskega sistema na Reševalni postaji je zahtevno in odgovorno delo,  ki zajema vrsto tehničnih in administrativnih aktivnosti. Strojna IT oprema se generacijsko razlikuje in je včasih implementacija novih programskih rešitev na ravni celotnega sistema zahteven poseg, ki zajema prilagajanja, dodatna programiranja in nadgradnje. Večina reševalnih vozil je opremljena s sodobno IKT opremo vendar različnih generacij ki so dobavljene skupaj z reševalnim vozilom. Posamezno reševalno vozilo je okolje zase, kar prinaša dodatne izzive pri vzdrževanju celotnega sistema. Standardizacija IT opreme je zelo zahtevna glede na omejene finančne vire in trenutno stanje na trgu. Vzdrževanje inf. sistema  je odvisno tudi od slabih razmer na kadrovskem področju, kar zahteva sprotno prilagajanje in sprejemanje določenih kompromisov.