Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Interno izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih je bistvenega pomena za vsako uspešno podjetje. Programi izobraževanj zagotavljajo različne koristi tako delodajalcu kot zaposlenemu, in sicer večo produktivnost, uspešnost in zadovoljstvo pri delu. Poleg tega vlaganje v izobraževanje zaposlenih pomaga spodbujati rast na delovnem mestu. Zaposleni ki je deležen rednih izobraževanj bolje opravlja svoje delo, saj ima boljše razumevanje za izpolnitev delovnih nalog in je pri le teh tudi bolj samostojen. Hkrati z izobraževanji krepimo zaupanje zaposlenih, saj pridobijo širino v svoji stroki ter spoznajo odgovornosti svojega dela in vloge v organizaciji Posledično lahko izobraževanja doprinesejo tudi k razvoju novih idej in zamisli, ki pripomorejo tako k uspehu posameznika kot družbe v kateri deluje. Pri nas na Reševalni postaj UKCL potekajo interna izobraževanja na takšen način, da sodelavci drug drugega učijo veščin, potrebnih za uspeh na delovnem mestu. Na ta način se zaposleni počutijo bolj udobno, ker se učijo drug od drugegapri tem se ustvarja bolj sodelovalno vzdušje in izboljšuje splošna morala. Interna izobraževanja različnih vsebin so organizirana tako v rednem delovnem času kot tudi v prostem delovnem času.