Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Zdravstvenim delavcem v predbolnišnični nujni medicinski pomoči so namenjeni t.im. »Advanced« tečaji (tečaji dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev), različnim polprofesionalnim službam (polprofesionalnim v medicinskem pogledu – gasilci, policisti, gorski reševalci…) pa so namenjeni »Basic« tečaji (tečaji temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev). Organizacija je bila ustanovljena leta 1982 v Alabami (ZDA) kot Basic Trauma Life Support (BTLS). V začetku je izobraževanje potekalo v obliki regionalnih tečajev, ki pa so hitro prešli meje in se danes izvajajo že po vsem svetu. Leta 2005 se je takratna BTLS preimenovala v ITLS zaradi, v imenu zavajajoče, besede Basic. Danes ima ITLS več kot 75 podružnic po celem svetu. ITLS dela pod nadzorom Ameriškega združenja urgentnih zdravnikov (ACEP) in Nacionalnega zveze zdravnikov v nujni medicinski pomoči (NAEMSP).

Marca leta 2009 smo imeli prvi ITLS Advanced tečaj tudi pri nas v Sloveniji. Potekal je od 13. do 15. marca v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR) na Igu. Potekal je pod nadzorom hrvaške podružnice ITLS (ITLS Croatia), ki nam je, poleg Italije, najbližja država, ki ima licenco za izvajanje teh tečajev. Pri izvedbi so sodelovali ITLS inštruktorji iz Slovenije, Hrvaške in Srbije. Tečaj je nadzirala medicinska direktorica ITLS Hrvatska Antonia Baranović. Ravno sodelavcem in prijateljem iz Hrvaške in Srbije se lahko zahvalimo za vso nesebično pomoč, da smo s tečaji pričeli tudi pri nas v Sloveniji.

Nosilec licence ITLS v Sloveniji je Izobraževalni center Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Slovenski inštruktorji ITLS prihajajo iz različnih enot predbolnišnične nujne medicinske pomoči iz cele Slovenije. Prve tečaje smo izvajali izključno v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, ki sodi pod Upravo RS za zaščito in reševanje in je idealen kraj za izvedbo tovrstnih izobraževanj. Danes tečaje izvajamo tudi v podobnem, nekoliko manjšem, centru v Sežani.

Poleg že prej omenjenih Tečajev dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Course) in Tečajev temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Course) izvajamo tudi Tečaje za inštruktorje (ITLS Instructor Course). 11. in 12. decembra 2015 smo v ICZR Sežana izvedli tudi Tečaj za oskrbo poškodovanih otrok v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric Course). Prva dva tečaja bosta namenjena inštruktorjem ITLS, ki bodo, hkrati v okviru tečaja, obnovili tudi svoje inštruktorske licence, saj je konec leta 2015 izšla že 8. izdaja ITLS učbenika in bilo je uvedenih tudi nekaj novosti. Načrtujemo tudi izvedbo Tečaja za oskrbo poškodovanih vojakov na bojišču (ITLS Military Course), ki ga izvajamo v sodelovanju s Slovensko vojsko, Vojaško zdravstveno službo. Ker je obnavljanje in posodabljanje znanja nujno potrebno, smo v letu 2015 pričeli izvajati tudi obnovitvene tečaja (ITLS Refresher Courses).

Redno se udeležujemo ITLS Trauma konferenc, kjer s kolegi iz celega sveta izmenjamo izkušnje, se seznanimo z novostmi in sodelujemo na tekmovanju ITLS Chapterjev. V okviru konference poteka tudi redna letna skupščina ITLS International, kjer skupaj z ostalimi delegati volimo vodstvo te globalne organizacije.

Pomembno “priznanje”, da so naši tečaji kvalitetni in potrebni za uspešno oskrbo poškodovancev ter s tem boljše delo v NMP v predbolnišničnem okolju je, da je tečaj ITLS Advanced eden od pogojev, da lahko posameznik opravlja svoje delo v predbolnišnični NMP. To jasno opredeljuje nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, ki je izšel jeseni 2015. Veseli nas, da so naši napori, da bi bila oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju v vseh ozirih boljša, prepoznani in s tem dejansko lahko prispevamo k doseganju tega pomembnega cilja.

Zakaj torej ITLS tečaji v Sloveniji? Zato ker:

1. so usmerjeni v PRAKTIČNO delo: Na tečaju vas usposabljamo v čim bolj realnih okoliščinah, kar se je pokazalo kot zelo učinkovito. Skozi scenarije vas peljemo od
kraja nesreče do sprejema v bolnišnici.

2. so DINAMIČNI: vsebine, ki so podane na tečajih, sledijo zadnjim smernicam in ugotovitvam na področju oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju.

3. so FLEKSIBILNI: izvajajo se po celem svetu in vsaka ITLS podružnica ali center za usposabljanje prilagaja tečaje tudi lokalnim protokolom in zakonodaji.

4. so TIMSKO orientirani: ITLS poudarja timsko delo. Tak način dela je najboljši v praktično vseh pogojih dela. Pomembna je vloga prav vsakega člana ekipe, ki nudi
pomoč poškodovancu.

5. temelji na PREDBOLNIŠNIČNI NUJNI MEDICINSKI POMOČI: tečaj je oblikovan na znanjih in izkušnjah zdravnikov in reševalcev, ki svoje delo opravljajo
v predbolnišničnem okolju.

6. je IZZIV: znanja in veščine, ki jih pridobite na tečaju zagotovo izboljšajo vaše delo na terenu in vam pomagajo vaše teoretično znanje preliti v dobro praktično
izvedbo tudi na terenu.

Strokovni vodja ITLS Slovenija (Chapter Slovenia) je mag. Mateja Škufca Sterle, dr.med., spec., koordinator pa Anton Posavec, mag. zdr. nege