E-omara za ključe

Nadzor nad uporabo ključev

V preteklosti se je velikokrat dogajalo, da zaposleni v reševalni službi po končani izmeni pomotoma s sabo odnesejo  ključe  reševalnega vozila ali skupnih prostorov. V takšnih primerih, obstaja  tveganje za neželene dogodke povezane z izvajanjem nujnih intervencij ali uporabo prostorov. V izogib neželenim dogodkom, smo na Reševalni postaji preusmerili pozornost na reševanje omenjene težave. Odločili smo se, za raziskavo trga glede najbolj optimalne rešitve,  ki bi omogočila upravljanje in nadzor nad uporabo ključev.

Podrobnosti projekta

Raziskava trga je ponujala veliko različnih rešitev vendar se je elektronska omara s programsko opremo za upravljanje in nadzor ključev, pokazala kot najbolj primerna rešitev za naše okolje. Ponudnikov tovrstnih rešitev je na našem trgu zelo veliko. Izbrali smo ponudnika, ki je zagotavljal najbolj primerno strežniško in aplikacijsko programsko opremo za končne uporabnike ter kvalitetno, ognjevarno izdelano omaro, primerne velikosti. Izbrana omara za namestitev 72 ključev je v času projekta, bila najbolj optimalna izbira kajti omare večjih dimenzij so imele sorazmerno višjo ceno. Glede na to, da ponudnik zagotavlja tudi možnost nadgradnje modulov ki omogočajo namestitev dodatnih ključev, odločitev ni bila pretirano zahtevna.

Rezultati projekta

Po dobavi in namestitvi elektronske omare, smo se lotili namestitve programske opreme in potrebnih nastavitev. E-omaro smo preko UTP kabla povezali v lokalno omrežje in naprej s programsko opremo nameščeno na strežniku oz delovnih postajah. Uporabnike smo razdelili po skupinah in določili nivoje dostopa do posameznih ključev. Za avtentikacijo uporabnikov smo izkoristili obstoječe službene izkaznice kodiranjem čitalnika ki se nahaja na sami omari. Uporaba je zelo enostavna – ko uporabnik prisloni službeno izkaznico na čitalnik, se na zaslonu e-omare, pojavi seznam ključev do katerih prijavljena oseba ima dostop. S klikom na izbrani ključ na zaslonu, se odprejo vrata omare in odklene izbrani ključ. Ko uporabnik vzame ključ in zapre vrata omare, se dogodek zabeleži v programu za upravljanje (ime in priimek uporabnika, ključ, datum in ura). Programska oprema omogoča vpogled v zgodovino uporabe z enostavnimi kriteriji iskanja po datumu, uporabniku ali nazivu ključa.