Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Tečaji TPO z AED

Izobraževalni center izvaja tudi tečaje temeljnih postopkov oživljanja, tako za laike, kot tudi za zdravstvene delavce. Tečaj za laike obsega 3 šolske ure, tečaji namenjeni zdravstvenim delavcem pa so zahtevnejši in obsegajo 8 šolskih ur. Vse tečaje, namenjene zdravstvenim delavcem, tudi uradno prijavimo pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije in štejejo kot obvezne vsebine potrebne za podaljšanje licence.