Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Usposabljanje novozaposlenih

Novo zaposlenim so praviloma dodeljeni mentorji reševalci, ki so imenovani za mentorje in imajo določena strokovna znanja in delovne navade, ki so v skladu s politiko RP UKCL Mentoriranec pri izpolnjevanju dnevnika uvajanja upošteva le mentorje, ki so objavljeni v njegovem osebnem dnevniku uvajanja.

Novo zaposleni s strani mentorja zbira podpise o uspešno izvedenem postopku na način, da pod nadzorom mentorja pridobi dovolj znanja in veščin za strokovno in varno izvedbo posega ali aktivnosti. Ko mentor oceni ustreznost izvedbe, lahko mentoriranec pridobi podpis za potrditev strokovno opravljenega posega ali aktivnosti. Za zaključno oceno usposobljenosti se mentor dogovori skupaj z vodjo internega izobraževanja na RP UKCL po končnem preizkusu znanja v učilnici IC na RPL v obliki scenarijev, ki mora biti izvedeno pred zaključenim uvajanjem mentoriranca.

Usposabljanje na strokovnem področju anestezije

V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, organiziramo enotedensko usposabljanje naših novo zaposlenih v njihovi ustanovi.

Usposabljanje v Porodnišnici UKCL

V sodelovanjem z Ginekološko kliniko UKCL, kliničnim oddelkom za perinatologijo ter porodnim blokom, organiziramo enotedensko usposabljanje naših novo zaposlenih v njihovi ustanovi.

Usposabljanje v Medicinskem simulacijskem centru UKCL

Novo zaposlene dipl.m.s./zn. pošiljamo na enodnevne učne delavnice v Medicinskem simulacijskem centru UKCL.

Usposabljanje v primeru dogodkov AMOK

V sodelovanju s policijo organiziramo tečaj o postopkih pri AMOK dogodkih.