Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Zgodovina Reševalne Postaje UKC Ljubljana

ZGODOVINA

Začetki reševalne dejavnosti v Ljubljani se pojavljajo že ob samem nastanku ljubljanske Prostovoljne požarne obrambe, ki je bila ustanovljena 30. marca 1870. Kasneje se je preimenovala v Prostovoljno gasilno in reševalno društvo Ljubljana. Leta 1903 je služba pričela delovati bolj organizirano in za tisti čas ustrezno opremljeno. 31. julij 1922, dan, ko je Reševalna postaja postala del Mestnega gasilskega urada, lahko opredelimo kot dan začetka poklicnega delovanja Reševalne postaje Ljubljana. Do takrat se je vso delo  opravilo prostovoljno, za prevozno sredstvo pa so uporabljali konjske vprege. Leta 1925 so kupili prvi reševalni avtomobil, s katerim jim je uspelo zmanjšati odzivni čas. Temu je sledil nakup še enega avtomobila. Konjsko vprego pa so do leta 1932 še vedno uporabljali za prevoze bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Leta 1947 je reševalna služba postala samostojna enota pod imenom Reševalna postaja Ljubljana. Prve prostore je imela na dvorišču stare »šentpeterske« kasarne, leta 1948 pa se je preselila v sedanje prostore na Zaloški cesti. Leta 1968 je Reševalna postaja Ljubljana postala samostojna enota znotraj Kliničnih bolnic Ljubljana. Na ta način so ji bila zagotovljena finančna sredstva in del avtonomije pri vodenju, kar se odraža v statusu Reševalne postaje, ki v Sloveniji in širše predstavlja referenčni primer dobrih praks. Po osamosvojitvi je dosegla velik razmah in razvoj. Reševalna postaja je danes organizirana, kot samostojna organizacijska enota, ki deluje v okviru služb skupnega pomena in je neposredna podrejena generalnemu direktorju in strokovnemu direktorju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

1870

Pripadniki prostovoljne požarne obrambe v Ljubljani konec 19.stoletja.

1903

Reševalci Prostovoljne gasilnega in reševalnega društva pred današnjim Šentjakobskim gledališče na prehodu iz 19. v 20. stoletje.

1920

Pripadniki Mestnega gasilskega urada pred današnjim Šentjakobskim gledališčem konec 20. let 20. stoletja.

1940

Reševalci Reševalne postaje Ljubljana v »novih« prostorih na Zaloški cesti na Vodmatu, konec 40. let 20. stoletja.

1950

Reševalci Reševalne postaje Ljubljana v 50. letih 20. stoletja

1950

Reševalci Reševalne postaje Ljubljana v »novih« prostorih na Zaloški cesti na Vodmatu.

1960

Reševalci Reševalne postaje Ljubljana v 60. letih 20. stoletja.

1972

Reševalci Reševalne postaje Kliničnih bolnic Ljubljana pred garažo Reševalne postaje na Zaloški cesti ob jubileju 1972.

1973

Reševalci in vozila Reševalne postaje Kliničnega centra Ljubljana pred novozgrajeno bolnišnico.

1979

»Mobilna koronarna enota« v sedemdesetih prejšnjega stoletja.

1990

Vozni park Reševalne postaje v devetdesetih letih 20. stoletja.