Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Mehanična delavnica

Mehanična delavnica Reševalne Postaje UKC Ljubljana

 

Vzdrževanje in popravila predstavljajo pomemben element varnosti reševalnih vozil. Redno in dobro vzdrževanje znatno prispevata k dobremu splošnemu stanju voznega parka, le to pa se odraža skozi zmanjšanje nenačrtovanih izpadov, ter povečanje operativne razpoložljivosti in izkoriščenosti reševalnih vozil, zagotavlja podaljšanje njihove življenjske dobe ter omogoča obvladovanje stroškov  povezanih z voznim parkom. Obvladovanje voznega parka (energenti, vzdrževanje, popravila in nadomeščanje) vključno z medicinsko tehnično opremo reševalnih vozil, poleg stroškov dela, praviloma predstavlja največji izdatek Reševalne postaje. Na splošno pa se stroški vzdrževanja in popravil s staranjem delovnih sredstev (reševalnih vozil in opreme) višajo.

V okviru lastne mehanične delavnice in preko zunanjih izvajalcev zagotavljamo, da so reševalna vozila redno in dobro vzdrževana. V naši delavnici se izvajajo osnovno vzdrževanje in servisiranje vozil ter redni preventivni pregledi, druga zahtevnejša dela izvajajo pooblaščeni zunanji izvajalci. V letu 2021 je bila opravljena sanacija delavnice, s katero so se nekoliko povečale naše možnosti izvajanja posameznih vzdrževalnih in servisnih del, izboljšali pa so se tudi delovni pogoji dveh vzdrževalcev vozil. V sklop aktivnosti mehanične delavnice sodi tudi oskrba reševalnih vozil z gorivom, ki je še vedno zagotovljena preko lastne polnilne postaje za dizelsko gorivo, kar prinaša številne prednosti.

                       

Ključni problem obstoječega voznega parka, problem, ki generira številne vzporedne probleme in dodatne aktivnosti, je visoka povprečna starost in iztrošenost (zaradi velikega števila prevoženih kilometrov) več kot polovice reševalnih vozil. Slednje je odraz neustreznega nadomeščanja iztrošenih vozil, predvsem zaradi kroničnega pomanjkanja potrebnih finančnih sredstev namenjenih obnavljanju voznega parka. Odraža pa se skozi številne izpade voženj reševalnih vozil, ki predstavljajo dodatno finančno breme in neizrabljene prihodkovne priložnosti. Navedena problematika naslavlja ključna vprašanja o optimalni velikosti, zagotavljanju visokega standarda vzdrževanja in najprimernejšem načinu obnavljanja voznega parka.  Odpira pa tudi vprašanje zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev in oblik financiranja in vprašanje razpoložljivosti potrebnih garažnih in drugih spremljajočih prostorov, za smotrno gospodarjenje z voznim parkom.