Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Zunanja izobraževanja za zaposlene

Naši zaposleni se udeležujejo zunanjih izobraževanj, bodisi kot pasivni udeleženci ali celo kot predavatelji in inštruktorji, iz različnih področij.

Zunanja izobraževanja, katerih se naši zaposleni najpogosteje udeležujejo:

ITLS –  Tečaj dodatnih postopkov obravnave poškodovanca v predbolnišničnem okolju,

ITLS Pediatric – Tečaj dodatnih postopkov obravnave poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju,

Mednarodni simpozij o urgentni medicini,

MRMI  –  Tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah,

MRMI HAZMAT Kemične nesreče – Usposabljanje za ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi snovmi,

EPALS – Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja otroka,

ALS – Evropski tečaj dodatnih postopkov oživljanja odraslega,

IMRUA Congress, Mednarodno združenje reševalcev motoristov,

Mednarodni kongres HUDHMP, Hrvaška,

Šola urgentne medicine,

CAA konferenca o letalski varnosti,

Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP Rogla,

Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju,

Strokovni seminarji Sekcije reševalcev v zdravstvu,

Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju.