Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

NMP z reševalnimi motorji

Začetki dela na reševalnem motorju v Sloveniji segajo v leto 1994, uradno pa so se reševalci motoristi v sistem nujne medicinske pomoči vključili leta 2003 in od takrat na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana delujejo kot del ekip nujne medicinske pomoči.

Prednost reševalnega motorja v primerjavi z reševalnimi avtomobili je, da so reševalci na kraju hitreje, saj lahko predvsem zastoje v prometu premagajo lažje in hitreje, poleg tega pa lahko uporabijo tudi brezpotja in ostale poti, kjer vožnja z avtomobilom ni možna.

Reševalec motorist je aktiviran na vse intervencije pri katerih gre za vitalno ogrožene paciente oziroma osebe, ki ne kažejo znakov življenja, na prometne in druge nezgode pri katerih so prisotne hude telesne poškodbe pacientov, ob nejasnih okoliščinah oziroma v vseh primerih ko je na podlagi prejetih informacij ključna čim hitrejša pomoč poškodovanemu ali nenadno obolelemu pacientu. Delo reševalca motorista je torej nudenje neodložljivih ukrepov in nujnih postopkov pri poškodovanih ali nenadno obolelih pacientih. Reševalec motorist se tako pogosto srečuje s hudo poškodovanimi in kritično bolnimi pacienti.

Reševalci motoristi so redno zaposleni reševalci, ki v osnovi delajo kot spremljevalci v nujnem reševalnem vozilu. Po izobrazbi so diplomirani zdravstveniki oziroma diplomirane medicinske sestre z dodatnimi znanji in usposabljanji ter z veljavnim izpitom za vožnjo motornega kolesa (A kategorija). Kandidati za reševalce motoriste morajo imeti predhodne večletne delovne izkušnje kot spremljevalci v nujnem reševalnem vozilu ter večletne izkušnje vožnje motornega kolesa, saj morajo biti pri svojem delu suvereni in zanesljivi, ker so pri oskrbi življenjsko ogroženih pacientov v ključnem trenutku sami in se morajo zanesti na svoje znanje in spretnosti ter ohraniti mirno kri. Kljub izpolnjenim pogojem morajo biti kandidati za reševalce motoriste izbrani s strani strokovne komisije Reševalne postaje. Izbrani kandidati morajo nato opraviti zdravniški pregled ter priprave in usposabljanje s področja varne vožnje, vključno z relacijsko-kondicijskimi vožnjami pod strokovnim vodstvom inštruktorjev varne vožnje, ki zadnji dajo zeleno luč, da so kandidati pripravljeni za delo reševalca motorista.

Reševalna postaja UKC Ljubljana ima trenutno v uporabi tri reševalne motorje, ki so opremljeni s sodobno opremo za nudenje nujne medicinske pomoči.

Delo reševalca motorista poteka vsako leto od prvega maja do vključno prvega novembra in sicer v vidnem delu dneva, ko so vremenski pogoji primerni za varno vožnjo na cesti.

Letno opravijo med 350 in 450 intervencij ter so nepogrešljiv člen v verigi izvajanja predbolnišnične nujne medicinske pomoči.

Vsi reševalci motoristi pred začetkom vsake sezone opravijo osvežitev teoretičnih znanj in praktičnih spretnosti varne vožnje v prometu, ter več praktičnih treningov na poligonu, kjer obnovijo tehnike zaviranja v sili in varne vožnje na cesti.