Vsak trenutek šteje. Z vami že več kot 100 let!

Prenos podatkov iz LP 15

Prenos podatkov iz LP 15

V reševalnem vozilu se nahajajo različni medicinski aparati s katerimi reševalci na terenu, opravljajo različne meritve in tako ugotavljajo bolezenska stanja pacientov. Natančnost meritev in vnosa pridobljenih podatkov v poročilo o reševalnem prevozu je ključnega pomena za diagnostiko in potek zdravljenja. Za merjenje vitalnih funkcij in monitoring srčnega utripa, se recimo najpogosteje v reševalni službi, uporablja takoimenovana EKG naprava LifePak 15 oz skrajšano “LP 15”. Omenjena naprava je del standrada opremljenosti reševalnih vozil. Starejše verzije (LP 10 in LP 12) niso več v uporabi in so izločene iz standarda opremljenosti reševalnih vozil. Par let nazaj, se je pojavila ideja, da bi lahko pridobljene meritve iz omenjene naprave, preko omrežja ali drugih povezav, prenašali v elektronsko poročilo o reševalne prevozu in tako (poleg avtomatizacije procesa) zmanjšali možnost napak pri vnosu podatkov.

Podrobnosti projekta

Glede na to, da želimo podatke iz EKG naprav prenašati v poročilo o reševalnem prevozu, ki je del programske rešitve zunanjega ponudnika Computel d.o.o., ni bilo težko izbrati programsko hišo, ki bo našo idejo tudi uresničila. Projekt je speljan v okviru že obstoječe pogodbe o vzdrževanju sistema NMP3000 katerega je skupaj z Reševalno postajo razvilo podjetje Computel d.o.o. Projekt je potekal po standardnem postopku in sicer v nekaj osnovnih korakih med katerimi so zbiranje uporabniških in sistemskih zahtev, ocena predvidenih stroškov, izdelava (programiranje) modula, testiranje in implementacija v produkcijsko okolje.

Rezultati projekta

Modul za prenos podatkov iz LifePak 15  je po izdelavi,  integriran v že obstoječo programsko rešitev NMP3000Mobile. Program za prenos podatkov aktiviramo s klikom na gumb “LP15” ki se nahaja na koncu poročila o reševalnem prevozu. Po kliku na omenjeni gumb, se aktivira čarovnik za prenos podatkov ki od uporabnika zahteva le en klik na prenosnem računalniku/tablici in prav tako en klik na napravi LifePak15. Prenos se izvede preko bluetooth povezave in traja le nekaj sekund. Po prenosu podatkov, se v poročilu o reševalnem prevozu ustvari priloga s podatki. Prenesene podatke potem razvrstimo v poljubna polja poročila. Program omogoča tudi prenos EKG posnetka v obliki PNG ali JPG.